Oss: bouwput droogdok

Scheepswerf Heesen Yachts uit Oss is begonnen met de bouw van een groot nieuw dok. Hiermee wordt het straks mogelijk om jachten met een lengte van maximaal 80 meter te bouwen. Grootgrondverzetbedrijf Martens en Van Oord werd gevraagd om de grond te ontgraven voor de bouwput. Een deel van die grond werd verwijderd door middel van een baggerpomp aan een hydraulische graafmachine. Er is veel water nodig voor het transport van het overwegend zanderige materiaal. Dat transportwater moest weer worden teruggewonnen en teruggevoerd worden in de bouwkuip. In bezinkingscontainers bezinkt het zand onmiddelijk. Door de beroering komt het fijn materiaal vrij, dat terug zou lopen in de bouwkuip. Onwenselijk, omdat er dan een sliblaag zou ontstaan die het onmogelijk zou maken om beton te storten.

Optimaal doseren van flocculant
Promeco werd gevraagd om door middel van optimaal meten en doseren flocculant toe te voegen, zodat ook het slib in de containers kon worden afgevangen. Uniek: we hebben van het fijne materiaal het drogestofgehalte gemeten dat vrijkwam bij de overloop van de ene naar de andere container. Met dat getal is, samen met het debiet, de flocculantdosering geoptimaliseerd zodat er helder water terug kon vloeien in de bouwput. Zie het filmpje hieronder! Het werk hebben we gemonitord met onze op afstand bestuurbare Polymeer Aanmaak en Doseer Installatie.

Video helder water in Oss:
Klik hieronder op bovenste afbeelding voor een video: helder water, terug naar de bouwput. Hij wordt gedownload als .mov-file en is 1,4 mb.

Leiden: flocculeren boorspoeling

Bauer Funderingstechniek BV verzorgt een fundering van een ronde parkeergarage op de Lammermarkt in Leiden. Deze fundering bestaat uit twintig meter lange, ter plaatse vervaardigde palen onder de veertien meter diepe bodem van de bouwput. Bij het vervaardigen van die funderingspalen komt boorspoeling vrij die door Bauer wordt afgevangen en wordt opgepompt naar bezinkingscontainers. Zo kan het vaste materiaal uit de boorspoeling bezinken. Om dat bezinken te versnellen, werd Promeco benaderd. We deden onderzoek en met behulp van flocculant klaarden we de klus.

Geringe hoeveelheid flocculant
Bijzonder: doorgaans gaat het om grotere hoeveelheden optimaal te doseren flocculant; hier ging het om zeer geringe hoeveelheden. Men wilde zo weinig mogelijk flocculant in de bouwkuip. Uit onderzoek bleek dat we het werk goed konden doen met een geringe hoeveelheid. En dat bleek ook! We zorgden voor helder retourwater in de bouwput.

IJmuiden: kalklaag opnemen

Tata Steel in IJmuiden gebruikt water bij het koelen van staalslakken. In dat water wordt kalk opgelost. Door CO2 uit de lucht slaat dat neer in het koelwaterbassin. Gevolg: een stevige kalklaag op de bodem van het koelwaterbassin. Onwenselijk voor het gebruik van het koelwater. Promeco werd benaderd om op een verantwoorde manier de kalklaag te verwijderen en helder water terug te voeren in het bassin.

Oppompen van de kalklaag
Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group heeft beperkende maatregelen bedacht om dit probleem in de toekomst te reduceren. Vooralsnog moest die ontstane kalklaag wel netjes verwijderd worden. Daarvoor benaderde het bureau Promeco. Wij mochten de kalklaag oppompen (zonder de daaronder liggende grindlaag en waterdichte constructie te beschadigen) en door te flocculeren afvangen in Geotubes.

Onbemand baggervaartuig
Resultaat: we hebben steekvaste kalk opgevangen in Geotubes en helder water retour gestuurd in het bezinkbassin. De bodemafdichting van het bassin is daarbij onaangeroerd gebleven. Voor het nauwkeurig baggeren van die kalklaag, dus zonder de bodemafdichting te beschadigen, hebben we baggerbedrijf Pruim Baggertechnieken ingeschakeld. Dit bedrijf is onder meer gespecialiseerd in kleinschalig precisiebaggerwerk. Bijzonder aspect: het werk is uitgevoerd met een onbemand baggervaartuig. Op afstand bestuurbaar: Geert Pruim had de touwtjes stevig in handen.