Actueel

Ontwateren in zeer koud Zweden

Ontwateren in zeer koud Zweden

Rondom het meer Väsjön in Sollentuna, boven Stockholm, wil de Zweedse overheid woningen bouwen. Het water wordt hier straks prachtig bij betrokken. Om dit te kunnen realiseren, moet er 30.000 kuub slib verwijderd worden uit het meer. Gävleborgs Sjösanering werd aangenomen om het slib weg te zuigen en het op de kant in GeotubesⓇ te ontwateren. Dat doe je met behulp van flocculant, wat een vrij grote uitdaging is onder de vrij koude omstandigheden in Zweden. Een mooie uitdaging, maar niet onmogelijk! Promeco werd gebeld vanwege onze ervaring met optimaal flocculeren en midden november 2017 gingen we aan de slag. Goed doseren cruciaal onder koude omstandigheden We hebben onze laboratoriumresultaten vertaald naar de daadwerkelijke dosering en hebben ter plaatse het proces geoptimaliseerd door veelvuldige monstername. Daarbij hebben we ook secundair flocculeren ingezet en extra inline menging in de baggerleidingen. Machinisten krijgen in hun cabines voortdurend actuele informatie over het drogestofgehalte en de debieten. Juist onder koude procesomstandigheden is optimaal doseren en afstemming van het baggerproces cruciaal. Monitoren op afstand Ton Broeders van Promeco: “Ik vlieg regelmatig op en neer naar Zweden, maar de techniek staat natuurlijk voor niets in 2017. Met opgehangen camera’s kijk ik vanuit Nederland mee hoe het gaat. Daarnaast monitor ik uiteraard; we hebben inmiddels veel ervaring met volautomatisch flocculant doseren op afstand. Ik stuur eenvoudig bij, afhankelijk van wat er in Sollentuna gebeurt, vanuit mijn kantoor in Beek en Donk. We zijn op dit moment volop bezig in Zweden; na afronding kijken we op deze site terug op dit leuke project.” De Kerstboom Bekijk even de zesde foto hieronder, boven het filmpje. Als onze machine bagger in de leiding ziet, gaat deze ledverlichting aan. De machinist ziet dan dat er flocculant gedoseerd wordt. De Zweden noem hem De Kerstboom – en dat was precies de bedoeling! Bekijk hieronder de foto’s en een filmpje: zuiver water retour! https://promeco.nl/wp-content/uploads/2017/12/31881802-67cc-4a55-88d0-2239ca84d1f5.mp4...

Lees meer

De Open Grensmaasdag

De Open Grensmaasdag

Ondanks het slechte weer werd de Open Grensmaasdag op zaterdag 9 september een groot succes. Tussen de vijf- en zesduizend mensen namen een kijkje op de grootste werklocatie van het project Grensmaas. Megakranen, zware trucks en tientallen andere machines stonden opgesteld langs de looproute. Er waren adembenemende taferelen van wateracrobaten in de werkhaven, een rondvaart, een uitkijktoren en ondergrondse wandelingen door de tunnels van het grinddepot. En er was de stand van Promeco. Want natuurlijk waren wij ook aanwezig. Eerst: wat doen we ook alweer hier? Promeco behandelt hier 1.800 kuub waswater per uur. We doen dit 65 uur per week, wat neerkomt op ongeveer 120.000 kuub waswater per week. Drie containers van Promeco maken flocculant aan op locatie en verzorgen de optimale, massaproportionele dosering op de 600 millimeter dikke leidingen. We doen dit op innovatieve wijze, geheel geautomatiseerd en op afstand. Meer over ons project en prachtige foto’s, vind je hier. De open dag Ton Broeders van Promeco had onder meer zijn volledige proces op schaal uitgewerkt. “Bijzonder vond ik onze proefjestafel. Kinderen en volwassenen konden zelf flocculeren en zien wat er dan gebeurt. Erg leuk om de reacties te zien. Ik had daarnaast een tafel met een werkend model van het hele flocculatieproces. De bezinkbak had een schaal van 1 op 1000, de mensen vonden het indrukwekkend. We hebben de hele dag bezoekers in onze stand gehad, de aanloop was echt massaal. Mensen kwamen zelfs vanuit Noord-Holland om te kijken wat we hier met z’n allen doen. De voorbereiding heeft me behoorlijk wat tijd gekost, maar het was het uiteindelijk allemaal waard. Het was...

Lees meer

Verwerking waswater Holtum

Verwerking waswater Holtum

Promeco werkt aan een mooi project in de regio Born en Holtum. De Grensmaas wordt veiliger en natuurlijk. De Combinatie Grensmaas heeft deze taak op zich genomen. Ze financiert haar doelstellingen, rivierbeveiliging en natuurontwikkeling, met de opbrengst van zand en grind. Bij het wassen daarvan komt een grote hoeveelheid waswater vrij, met daarin opgenomen de van het zand en grind afgescheiden fijne deeltjes (het slib dat in bassins bezinkt). Hieronder de installatie die het zand en grind wast; tekst vervolgt onder foto. De bezinkingscapaciteit van de bassins was te klein om uiteindelijk helder water terug te kunnen voeren naar het oppervlaktewater: de bezinkingssnelheid van de kleine deeltjes is daarvoor te gering. Die snelheid moest flink vergroot worden. Dat kan door de flocculeren. En het liefst zo verantwoordelijk mogelijk, door een optimale dosering van flocculant. Dat is de specialiteit van Promeco. 1.800 kuub waswater behandelen per uur De opdrachtgever kwam met ons in contact via Linkedin en we zaten spoedig om tafel. We hebben vervolgens een labtest op grote schaal uitgevoerd, denk aan een paar duizend kilo slib. Die maakte een verantwoordelijk besluit mogelijk om proeven in de praktijk te verrichten; denk dan aan 25.000 kuub waswater. De praktijkproef resulteerde in de uiteindelijke opdracht: het behandelen van 1.800 kuub waswater per uur. We doen dit 65 uur per week, wat neerkomt op ongeveer 120.000 kuub waswater per week. Drie containers van Promeco maken flocculant aan op locatie en verzorgen de optimale dosering op de 600 millimeter dikke leidingen: zie foto. (tekst gaat verder onder de foto) In de transportleidingen wordt drogestof en debiet gemeten, waardoor het mogelijk wordt om massaproportioneel te doseren (zie pagina Slibontwatering). Bij massaproportioneel doseren kijkt het systeem van Promeco voortdurend naar het drogestofgehalte van het slib. Het aantal vaste deeltjes bepaalt immers de benodigde hoeveelheid flocculant. Promeco optimaliseert de dosering op innovatieve wijze, geheel geautomatiseerd en op afstand. Hieronder een beeld van het te flocculeren waswater. Uiteindelijk zorgt Promeco ervoor dat helder water terug wordt gevoerd naar het oppervlaktewater: zie foto 2 hieronder. Resultaat Nadat het slibbekken vol is wordt het laatste water afgelaten. Na twee weken is het slib dusdanig droog dat het steekvast transportabel is geworden; zie foto hieronder. Het slib wordt hergebruikt in de natuurontwikkeling van dit omvangrijke project....

Lees meer

Fietsenkelder centrum Maastricht

Fietsenkelder centrum Maastricht

In Maastricht bouwt men pal voor het centraal station een grote fietsenkelder. Daarvoor heeft aannemer Timmermans een bouwkuip ontgraven van ongeveer 10 bij 200 meter, zes meter diep. Bij het ontgraven van zo’n bouwkuip ontstaat er vaak een laag slib op de bodem. Dat moet verwijderd worden voor men onderwaterbeton kan storten. Voor die klus is een duikbedrijf ingehuurd, dat het slib naar boven pompt. Promeco is gevraagd om dat slib te ontwateren. We kozen voor onze beproefde techniek, de innovatieve Sludge Cylinder. Het water kan na dat proces terug in de bouwkuip. Ontwateren in een kleine ruimte Met de Sludge Cylinder ontwater je slib op kleine oppervlaktes zoals in dit stedelijke gebied van Maastricht. Bekende ontwateringstechnieken hebben veel meer ruimte nodig. Bij overschrijding van de hoeveelheid, wat ook hier het geval was, is er geen extra ruimte nodig: de Sludge Cylinder kan eindeloos opnieuw gebruikt worden. Analyse op afstand We hebben dag en nacht doorgewerkt; het systeem is dusdanig geautomatiseerd dat dit zonder problemen mogelijk is. We keken op afstand mee naar het vlokproces, door middel van een webcam met hoge resolutie. De software is overigens al op voorbereid op sturing van dit proces op basis van beeldanalyse! We zijn er deze maanden druk mee in ons Kennislab. Na drie weken was al het slib ontwaterd en afgevoerd en kon het beton in de kuip gestort worden. Tien foto’s van dit...

Lees meer

Apeldoorn: strijd tegen blauwalg

Apeldoorn: strijd tegen blauwalg

Onderzoekscentrum B-WARE, spin-off van de universiteit van Nijmegen, werd gevraagd om te kijken naar een terugkerend probleem: wat te doen met de blauwalg in het park Berg en Bos? In samenwerking met Bart Gerbrands is er vervolgens een recept ontwikkeld dat in het water zorgt voor de algenbestrijding. Doel: het probleem oplossen vóór een jaarlijks evenement in het park. B-WARE was op zoek naar een bedrijf dat de juiste bestrijdingsmiddelen in het water kon doseren – net zoals een boer zijn land over de hele oppervlakte gelijkmatig inzaaid. Dat was een uitdaging. Bart Gerbrands kende Promeco uit het verleden. We werden benaderd. Nieuwe oplossing van Promeco Promeco bouwde een vaartuig met een sproeiboom waarmee in twee gangen de juiste middelen gelijkmatig konden worden gedoseerd. Een vaartuig dat helemaal handmatig op te bouwen is binnen twee uur. Voor de besturing werd een beroep gedaan op de ervaren schipper Geert Pruim. De vaarroute werd via GPS op kaart vastgelegd. Algenbestrijding: een succes De eerste gang betrof het aanmaken en doseren van een bentonietoplossing; daarmee bevaarden we de hele plas om het egaal verdeeld aan te brengen, net onder het wateroppervlakte. De tweede gang was het doseren van een vlokmiddel die de bentoniet samen met de alg langzaam deed afzinken naar de bodem. B-Ware heeft heeft het hele proces gevolgd en het resultaat in de maanden erna gemonitord. Hun constatering: de blauwalg verdween nagenoeg honderd procent. Onderhoudsmaatregelen zijn in de toekomst wellicht noodzakelijk. Als we later ook nog eens de bagger verwijderen, verdwijnt de voedingsstof van de alg. Het probleem zal dan waarschijnlijk zelfs helemaal verholpen zijn. Over algen Algen zijn ware plaaggeesten voor het water. Het ontstaat altijd doordat de aanwezige waterplanten niet in staat zijn de voedingsstoffen volledig uit de vijver te verwijderen. Zo ontstaat er een voedingsoverschot waar de algen goed op gedijen. Kleine algdeeltjes zijn altijd aanwezig en ontwikkelen zich helaas razend snel....

Lees meer

Baanbrekende innovatie!

Baanbrekende innovatie!

Groot nieuws! Promeco lanceert een baanbrekende innovatie: de Sludge Cylinder®. Doel: een grote verwerkingscapaciteit van slibontwatering op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden. De innovatie komt bijna twintig jaar nadat Promeco als eerste de ontwikkeling in gang zette om slib te ontwateren met behulp van geotextielen/ontwateringscontainers (Geotube®).

Lees meer

Nieuwe website

Nieuwe website

Promeco heeft een nieuwe website. We hebben besloten dat we ons meer en meer willen laten zien in de markt en bij die strategie hoorde een nieuwe online podium. Al meer dan 30 jaar combineren wij kennis en vakmanschap op het gebied van slibverwerking, waterbodembeheer en bodemsanering. Over al die projecten, innovaties en samenwerkingen willen we op gestructureerde wijze vertellen: de ervaring van gisteren nemen we immers mee in de praktische oplossingen van morgen.

Lees meer