Brunssum: herstelsanering woonwijk

Brunssum: herstelsanering woonwijk

Na 7 jaar kwam er eindelijk een oplossing in een gevoelige zaak inzake de verontreinigde bodem in de wijk Emma in Brunssum. De betrokken partijen kwamen na tussekomst van een bemiddelaar nader tot elkaar en uiteindelijk konden de tuinen op 46 percelen worden gesaneerd. Op verzoek van de betrokken partijen heeft Promeco de directievoering bij de uitvoering van die omvangrijke sanering op zich genomen.

Omvangrijk project
Ton Broeders: “Ik kijk met een heel goed gevoel terug op deze opdracht. Voor die sanering is groot materiaal ingezet, om de grond over de woningen heen te hijsen. We hebben leiding gegeven over alle voorbereidende werkzaamheden en procedures ten behoeve van de uitvoering en de veiligheid op het werk, hebben het technisch tekenwerk verzorgd en de directie en het dagelijks toezicht gevoerd op de werkzaamheden van de aannemer. Daarnaast gaven we leiding aan de milieukundige begeleiding, adviseerden we over de te regelen schade en communiceerden we met de opdrachtgevers, de bewoners, de bemiddelaar en het bevoegd gezag. Een omvangrijke probleem was definitief opgelost. Eindelijk, zou je kunnen zeggen.”

Opdrachtgever: Gemeente Brunssum en de projectontwikkelaar

 

emma1

emma1

emma1

emma1

emma1