Bagger uit de Dubbele Wiericke

Bagger uit de Dubbele Wiericke

Baggerslib uit de Dubbele Wiericke werd opgebaggerd met zuigboten en via leidingen naar meerdere open depots gepompt. Het slib blijft dan achter in het open depot, maar het water dat van het open depot afgelaten werd, om terug te pompen in de Dubbele Wiericke, was niet helder genoeg. Er zat een kleifractie in die zeer moeilijk bezinkt. Hoofdaannemer De Jong Zuurmond vroeg Promeco op een oplossing. Wanneer je het slib flocculeert voordat het in het open depot komt, waarbij de kleine fractie gevangen wordt in de vlok, kun je helder water laten terugvloeien in de Dubbele Wiericke. Een beproefde methode; alles erover lees je op deze pagina.

Grote hoeveelheden

Het ging om twee baggerboten; eentje verwerkte 450 en de andere 550 m³ slib per uur. De automatische installaties van Promeco kunnen deze grote hoeveelheden eenvoudig bijbenen. Van half april tot half juli hebben we hard gewerkt om deze klus te klaren. Resultaat: in een optimaal depot is optimaal ontwaterd, waarbij helder water is afgelaten in de Dubbele Wiericke.

Automatische spoelinrichting

Bijzonder: we hadden te maken met veel puin en incidenteel aanzienlijke hoeveelheden zand die de meting in de leidingen bemoeilijkte. Daartoe zijn bypasses gemaakt op de baggerleiding (zie tweede foto hieronder), met automatische spoelinrichting. Een mooie innovatie van Promeco. Zo kon de drogestofmeting betrouwbaar worden uitgevoerd.

dubbele-wiericke

dubbele-wiericke-5

dubbele-wiericke-2

dubbele-wiericke-3

dubbele-wiericke-4