Dronten: herontwikkeling grond

Dronten: herontwikkeling grond

Onder begeleiding van Promeco is in Dronten een voormalige stortlocatie omgevormd tot een golfpark met villawijk. Hierbij is conform het door ons opgestelde saneringsplan stortmateriaal ontgraven en ter plaatse herschikt en afgewerkt met een deklaag van één meter.

Risicoloos wonen en recreëren
Ton Broeders: “Ook dit was een mooie, grote klus. Mensen moesten hier gaan wonen en recreëren. Naast de transformatie  door het ontgraven, herschikken en afwerken, hebben we gezorgd voor de aanleg van een grondwaterbeheerssysteem dat eventuele verspreiding van verontreinigd grondwater buiten de stortcontouren voorkomt. Dit systeem treedt in werking zodra onze monitoringsresultaten hiertoe aanleiding geven. Dat monitoren doen we er nog steeds op regelmatige basis.”

Opdrachtgever: PRD Dronten

 

dronten1

dronten1

dronten1

dronten1

dronten1