Sluizen in de Zuid-Willemsvaart

Sluizen in de Zuid-Willemsvaart

Drie sluizen in de Zuid-Willemsvaart verkeerden in een slechte staat. Er moesten nieuwe sluizen worden gebouwd om de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant te behouden en te verbeteren. De sluizen 4 en 5 bleven op dezelfde locatie, bij respectievelijk Veghel en Keldonk. Sluis 6, bij Beek en Donk, werd 250 meter ten zuiden van de oude gebouwd.

Begeleiding bij totale proces
Promeco deed vooronderzoek ter plaatse. André Nijland: “We constateerden dat bij alle sluizen verontreinigde bodem en/of waterbodem ontgraven moest worden. Bij dit soort grote projecten is altijd milieukundige begeleiding noodzakelijk. Zowel die begeleiding als het vergunningentraject namen we op ons. Een niet gering project dat we naar tevredenheid van alle betrokkenen hebben begeleid van begin tot eind.”

Opdrachtgever: Van Kaathoven BV, onderaannemer van BAM Group

 

sluis1

sluis1

sluis1

sluis1

sluis1