Voorkomen escalatie in Helmond

Voorkomen escalatie in Helmond

Een bedrijf in Helmond dreigde in de problemen te raken. Er was volgens het ministerie van Justitie sprake van het veroorzaken van schadelijke grondverontreiniging: een situatie die leek af te stevenen op hoge dwangsommen.

Professioneel weerwoord
Ton Broeders: “Door ons onderzoek en onze expertise hebben we ervoor kunnen zorgen dat die hoge boetes uiteindelijk niet geëffectueerd hoefden te worden. Onze aanpak resulteerde in de ontwikkeling van een milieutechnisch beheer van het terrein, waarbij alle partijen tevreden zijn. We kregen het vertrouwen van het bedrijf en gaven een redelijk weerwoord op het onderzoek van Justitie. Een organisatie kwam in het gedrang, wij kwamen met gefundeerde argumenten waarmee escalatie kon worden voorkomen.”

Opdrachtgever: Helmonds bedrijf

 

hel1

hel1