Boer Bier Water

Op initiatief van Bavaria is er een subsidieregeling tot stand gekomen waarbij het gezuiverde proceswater van Bavaria hergebruikt wordt voor subirrigatie van de hogere zandgronden in de omgeving: Boer Bier Water. Op deze pagina alles over dit mooie project; inmiddels hebben we bij twintig agrarische ondernemingen subirrigatiesystemen aangelegd. Tip: bekijk de mooie video die door Royal Swinkels Family Brewery is gemaakt! Ton Broeders van Promeco komt hierin aan het woord over subirrigatie.

Promeco heeft samen met Emonds Drainage de aanbesteding gewonnen om de systemen bij de agrarische ondernemers aan te leggen.

Inmiddels hebben we bij twintig ondernemingen subirrigatiesystemen aangelegd. Het gaat om in totaal ongeveer 275 hectare grond verdeeld over circa zeventig verschillende percelen.

“We zien dat het systeem werkt”

Het was mooi om in Nieuwe Oogst te mogen lezen dat het gewas bij een van de agrariërs fris en groen erbij stond na de hete zomer van 2018; zie dit artikel. “We zien dat het systeem werkt”, aldus agrarisch ondernemer Kees Huijbers.

Bijzondere projecten

Een paar projecten springen in het oog. Neem het perceel aan de Schaapsdijk in Mariahout van zo’n 20 hectare, waar we water geheel geautomatiseerd en op afstand bestuurbaar inbrengen en uitlaten middels pompen. Bij een ander project gaat het om bolle akkers. Ook hier hebben we het perceel voorzien van ons subirrigatiesysteem. Kenmerkend hier: de drains lopen niet in rechte lijnen langs elkaar, maar volgen de hoogtelijnen (zie afbeelding). De ondernemer kan op twintig plaatsen instellingen definiëren zodat alle verschillende plekken optimaal water toegediend krijgen. We moesten hierbij rekening houden met archeologisch waardevolle locaties op het perceel. Kortom, voor dit specifieke systeem moesten we extra creatief zijn.

Een film van Royal Swinkels Family Brewery

Royal Swinkels Family Brewery bracht in 2021 deze film uit waarin ook Promeco aan het woord komt. In de video lichten projectleider Ton Broeders van Promeco en Paul Schots van boerderij de Hofstad toe hoe de nieuwe inlaat in het Wilhelminakanaal werkt; de inlaat is onderdeel van het project Boer Bier Water. Royal Swinkels Family Brewery: “Als onderdeel van dit project brengen we gezuiverd restwater uit onze brouwerij in Lieshout via beken, kanalen en irrigatie- en drainagesystemen terug in de grond. Zo hebben agrariërs in de buurt van de brouwerij, ook in tijden van droogte, voldoende water om hun gewassen te telen. Door de aanleg van de nieuwe inlaat in het Wilhelminakanaal kunnen we nog meer boeren in de omgeving voorzien van gezuiverd restwater.” 

Tip: bekijk eens de pagina Kennislab, waarin we vertellen over recente innovaties van Promeco die onze systemen mogelijk maken.