Klimaatadaptief door subirrigatie

ACTUEEL – 2 juli 2020: Nieuwe Oogst heeft een mooi nieuwsitem over ons subirrigatiesysteem. Ze interviewen melkveehouder Jacqueline Ulen en Ton Broeders, uitvinder van de meetdrain en eigenaar van Promeco.

Lees het artikel en bekijk de video hier.

Risico's elimineren!

Extreme droogte in de zomers, natte maanden: het klimaat verandert en dat doet uw oogst geen goed. Subirrigatie zorgt ervoor dat u risico’s elimineert. Verandert het weer? Dan passen we ons daar toch gewoon op aan?

Wat is subirrigatie?

In natte tijden gebruik je een drainagestelsel om overtollig water af te voeren; met een aantal aanpassingen is zo’n zelfde stelsel te gebruiken om water in de bodem in te brengen tijdens droge periodes. Het is zelfs mogelijk om het grondwaterpeil per perceel(deel) afzonderlijk in te stellen.

De voordelen op een rij

Meer opbrengsten voor uw gewassen, (klimaat)risico’s elimineren, betere verhuurcondities én waardevermeerdering voor uw grond. Dat zijn de belangrijkste voordelen van klimaatadaptieve drainage.

Hoe het werkt? Bekijk de video!

"Ondanks klimaatverandering willen we goed ruwvoer blijven produceren voor onze koeien. Door onze grond te voorzien van ondergrondse leidingen (drains) kan er via het systeem water ingelaten worden via een beek. Door het subirrigatiesysteem, ookwel peilgestuurde drainage met wateraanvoer genoemd, hebben we veel meer invloed op de kwaliteit van onze oogst."
Bart Bardoel
ZLTO

We hebben veel ervaring!