Projecten

Promeco heeft ongeveer 25 subirrigatieprojecten voorbereid. Op deze pagina lichten we er een paar uit. Klik door om meer te weten te komen over onze rol en de verschillende innovaties die we hebben toegepast.

Subirrigatie in De Peel   |   Boer Bier Water   |   Bufferboeren Veghel   |   H-Wodka   |   Boer Zoekt Water   

Subirrigatie in De Peel

Promeco legde een subirrigatiesysteem aan op twee agrarische locaties in de Peel. Vanuit de op beide locaties aanwezige waterlopen wordt dit netwerk nu gevoed met oppervlaktewater om het huidige grondwaterpeil structureel te verhogen. We meten, zodat het Waterschap en andere belanghebbenden vervolgens de werking en effecten kunnen monitoren. De belangrijkste doelen: het water in De Peel beter vasthouden, gewassen beter voorzien van water en een betere beheersing van water. Subirrigatie is effectief voor de natuur en de agrariërs! 

Lees verder

Boer Bier Water

Op initiatief van Bavaria is er een subsidieregeling tot stand gekomen waarbij het gezuiverde proceswater van Bavaria hergebruikt wordt voor subirrigatie van de hogere zandgronden in de omgeving: Boer Bier Water.

Inmiddels hebben we bij vijftien agrarische ondernemingen subirrigatiesystemen aangelegd. Tip: bekijk de mooie video die door Royal Swinkels Family Brewery is gemaakt! We komen hierin aan het woord over subirrigatie.

Lees verder

Bufferboeren Veghel

Het spoelwater van drinkwaterleidingbedrijf Brabant Water is na behandeling niet meer geschikt als drinkwater, maar kan wel dienstdoen als water om te subirrigeren.

Promeco voerde een haalbaarheidsonderzoek uit en maakte daarna een technisch plan om dit water duurzaam aan grondwater toe te voegen op meerdere percelen, met behulp van een persleiding en een subirrigatiesysteem. We hebben inmiddels diverse plannen uitgewerkt om subirrigatiesystemen toe te passen.  

Lees verder

H-WodKa

Over een heel jaar genomen is er in Nederland per saldo een neerslagoverschot, stelt H-Wodka (Stichting Hoeksche Waard Op De Kaart). 

Samen met Heerschap Drainage kreeg Promeco de opdracht om systemen aan te leggen voor actief grondwaterpeilbeheer. We verzorgden het ontwerp, de aanleg en bediening voor vier aangesloten ondernemers.

Lees verder

Boer Zoekt Water

Voor de familie Ulen in Asten-Heusden legde Emonds Drainage een subirrigatiesysteem aan over een oppervlakte van bijna 50 hectare, verdeeld over 11 compartimenten.

Promeco is door het drainagebedrijf benaderd voor het ontwerp en de berekeningen. Voor acht percelen verzocht de familie vervolgens Promeco om modulerende toevoerregelingen te leveren en in bedrijf te stellen. 

Een mooi project dat nog steeds loopt en waarvoor veel aandacht is geweest van de media, waaronder Nu.nl (bekijk de video!) en Eindhovens Dagblad.

Lees verder