Boer Zoekt Water

Voor de familie Ulen in Asten-Heusden legde Emonds Drainage een subirrigatiesysteem aan over een oppervlakte van bijna 50 hectare, verdeeld over 11 compartimenten. Promeco is door het drainagebedrijf benaderd voor het ontwerp en de berekeningen. Voor acht percelen verzocht de familie vervolgens Promeco om modulerende toevoerregelingen te leveren en in bedrijf te stellen. Meer informatie hier, op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Het systeem werpt zijn vruchten af

Jacqueline Ulen is erg tevreden over, in dit artikel van juni 2020. Hierin is heel goed uitgelegd wat we hebben gedaan voor de familie Ulen. “Dit jaar heeft het bij ons tussen de 1e en 2e snede amper 2,5 mm geregend en toch hebben we een mooie snede gras kunnen oogsten. Daar was ik positief door verrast!”

Haar eigen verhaal over het systeem lees je hier.

Innovaties van Promeco

Ook Nieuwe Oogst schreef over de innovaties in Asten-Heusden. De melkveehouder monitort het systeem door handmatig de grondwaterstanden te meten van de compartimenten. “Met dit systeem krijgen we, afhankelijk van het compartiment, het peil nu rond de 50 tot 75 centimeter onder het maaiveld. De grondwaterstanden worden opgenomen aan de hand van meetdrains.” De meetdrain is bedacht door Promeco (zie: Kennislab). De peilbuizen en modulerende toevoerregelingen (zie ook hier: Kennislab) stellen Jacqueline Ulen in staat om op te treden als waterbeheerder op eigen huiskavel. De hier afgebeelde foto is van haar.

Films over het project

Kijk via de link naar de website van Nieuwe Oogst ook naar een korte film over dit project, waarin ook Ton Broeders van Promeco aan het woord komt. Ook Nu.nl kwam kijken; bekijk die film hier. Onder meer Idse Hoving komt aan het woord, onderzoeker Veehouderij en Watermanagement bij de Universiteit van Wageningen. Hij ziet veel potentie in het systeem.

Een vervolg

Inmiddels hebben we van het Waterschap Aa en Maas opdracht gekregen om dit semiautomatische systeem verder te optimaliseren voor de familie Ulen en ook voor een deel te monitoren. De kennis is waardevol voor het waterschap: hoe kunnen we de innovaties ook elders inzetten?

Tip: bekijk eens de pagina Kennislab, waarin we vertellen over recente innovaties van Promeco die onze systemen mogelijk maken.