Bufferboeren Veghel

Drinkwaterleidingbedrijf Brabant Water spoelt regelmatig zijn filters. Het spoelwater is na behandeling weliswaar niet meer geschikt als drinkwater, maar kan wel uitstekend dienstdoen als water om te subirrigeren. Promeco voerde een haalbaarheidsonderzoek uit en maakte daarna een technisch plan om dit water duurzaam aan grondwater toe te voegen op meerdere percelen, met behulp van een persleiding en een subirrigatiesysteem. Op verzoek van Emonds Drainage hebben we inmiddels diverse plannen uitgewerkt om subirrigatiesystemen toe te passen.  

Bufferboeren Veghel: een samenwerking tussen Brabant Water, waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met een aantal agrarische ondernemers uit Veghel en Erp. Deze partijen werken samen aan een goede bodem en waterhuishouding in dit gebied. Ook met het oog op het veranderende klimaat met meer en langere perioden van droogte.

Meer info op deze pagina van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Duurzame inzet voor grasland

We pakken er een project uit. Voor Brabant Water hebben we een ontwerp gemaakt voor het subirrigeren van een grasland (19 hectare) in Veghel, gelegen op anderhalve kilometer van Brabant Water. Via een innovatief systeem komt het spoelwater van Brabant Water nu via een anderhalve kilometer lange pijpleiding terecht in een ontvangstput bij melkveehouder Twan van de Laar. We hebben alle ontwerpen verzorgd en een door ons ontworpen pompinstallatie geplaatst en geleverd aan Brabant Water (zie afbeelding). Bij de melkveehouder leverden we de ontvangstput. Uiteraard tekenden we ook voor het ontwerp van het subirrigatiesysteem.

Zie ook dit artikel van Brabant Water, dat ook in het blad Nieuwe Oost heeft gestaan. 

Tip: bekijk eens de pagina Kennislab, waarin we vertellen over recente innovaties van Promeco die onze systemen mogelijk maken.