H-Wodka

Over een heel jaar genomen is er in Nederland per saldo een neerslagoverschot, stelt H-Wodka (Stichting Hoeksche Waard Op De Kaart). De stichting verbetert door innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw en schept tegelijk voorwaarden voor behoud en ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden. Samen met Heerschap Drainage kreeg Promeco de opdracht om systemen aan te leggen voor actief grondwaterpeilbeheer. We verzorgden het ontwerp, de aanleg en bediening voor vier aangesloten ondernemers.

De Hoeksche Waard

Een mooi project om op terug te kijken, gerealiseerd in het voorjaar van 2021. Vier agrarische ondernemers kunnen nu hun grondwaterstanden naar wens regelen voor ieder specifiek perceel, al naar gelang de hoogteligging, het type grond en het gewas. We hebben pompputten en stuwputten gerealiseerd om vanaf de stuwput het water onder vrij verval naar de percelen te leiden. Bij ieder van perceel zijn afzonderlijke Promeco-toevoerregelingen (zie voor info Kennislab) toegepast en daarbij zijn voor elk perceel separaat in te regelen stuwbuizen aangelegd in taludbakken, om water vast te houden (zie foto).

Meer informatie op de site van H-Wodka: hier en hier.

Tip: bekijk eens de pagina Kennislab, waarin we vertellen over recente innovaties van Promeco die onze systemen mogelijk maken.