Subirrigatie in De Peel

Promeco legde samen met Emonds Drainage een subirrigatiesysteem aan op twee agrarische locaties in de Peel. Vanuit de op beide locaties aanwezige waterlopen wordt dit netwerk nu gevoed met oppervlaktewater om het huidige grondwaterpeil structureel te verhogen. We meten, zodat het Waterschap en andere belanghebbenden vervolgens de werking en effecten kunnen monitoren. De belangrijkste doelen: het water in De Peel beter vasthouden, gewassen beter voorzien van water en een betere beheersing van water. Subirrigatie is effectief voor de natuur en de agrariërs! 

Onderin het complete proces in beeld. Bekijk ook onze presentatie (Prezi).

Klik hier voor een mooi artikel in het ED (04-04-2022)

Technische voorbereidingen

 • bestaande situatie in beeld brengen
 • hoogtelijnen genereren
 • egalisatieplan maken voor toekomstige perceelsindeling
 • subirrigatiesysteem ontwerpen
 • leidingberekeningen

De uitvoering

 • ondergrondse egalisatie
 • aanleg subirrigatiesysteem
 • diepwoelen en inzaaien
 • aanleg meet- en regeltechniek: montage sturing en monitoring
 • monitoring faciliteren: interface en bediening

Monitoring faciliteren

 • interface
 • bediening

Wat meten we?

Het waterpeil van:

 • de aanvoerende watergang
 • het grondwater per perceel
 • het niveau in de pompput
 • het niveau in de stuwput
 • de energiehoogte nabij de stuwbuizen
 • diverse locaties in de omgeving

Tip: bekijk eens de pagina Kennislab, waarin we vertellen over recente innovaties van Promeco die onze systemen mogelijk maken. 

Het proces in beeld

Klik op een afbeelding voor een vergroting. Eronder steeds een kort bijschrift.