Vouwbox

Als vervolg op de Sludge Cylinder® lanceerde Promeco een nieuwe vinding: de Vouwbox. Doel: een grote verwerkingscapaciteit van slibontwatering op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden. Het voordeel van deze innovatie ten opzichte van de Sludge Cylinder®: de Vouwbox staat in mum van tijd en de eenmalige kosten voor mob en demob zijn dus laag. De capaciteit van de Vouwbox is wel wat kleiner. Je kunt de Vouwbox uitstekend schakelen, maar je zult altijd meer ruimte nodig hebben dan wanneer je de Sludge Cylinder® gebruikt. De Vouwbox is ideaal voor kortdurende projecten. De innovatie komt bijna twintig jaar nadat Promeco als eerste de ontwikkeling in gang zette om slib te ontwateren met behulp van geotextielen/ontwateringscontainers (Geotube®).

Voordelen van de Vouwbox:

  • Bij de gangbare geotextielen snijd je het textiel open om het slib af te kunnen voeren; het textiel is verloren. Uit de Vouwbox graaf je van bovenuit het slib eruit en kun je het textiel eindeloos hergebruiken. Kortom: erg rendabel als je hem vaker kunt inzetten.
  • Daarnaast: met de Vouwbox ontwater je slib op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld bij bouwkuipen. Bekende ontwateringstechnieken hebben veel meer ruimte nodig.

Hiernaast schematisch ons proces; klik erop voor een grote weergave. Boven in rood fictieve hoeveelheden; eronder wat ze zouden betekenen voor onze kracht: het optimaal doseren van flocculant.

Belangrijk: hoewel er overlappende toepassingen zijn, is de Vouwbox geen directe concurrent van bestaande geotextielen: de nieuwe toepassing is een aanvulling op de mogelijkheden. De inzet van reeds bekende textiele ontwateringscontainers is bijvoorbeeld weer logischer als de ontwatering langer gaat duren.

Het proces

Voor ieder project maakt Promeco vooraf deze berekeningen, een zogeheten massaflowbalans. Zo komen we tot een goed inzicht van het gewenste ontwateringsproces. De gegevens worden gebruikt in de software die de optimale dosering van flocculant berekent gedurende het hele project. Op korte termijn bieden we u op deze plaats de mogelijkheid om zelf de massaflowbalans te maken door de benodigde gegevens in te voeren.

Door onze expertise werken we efficiënt en effectief en bespaart u op uw investering. Maar er zijn meer voordelen: lees daarover meer op de pagina Slibontwatering.

Wat zien we op de tekening rechts (klik erop voor een vergroting)? De in situ baggerspecie wordt door een baggerpomp opgepompt, waarbij er veel extra water wordt meegenomen. De specie wordt door een baggerleiding verpompt naar de Vouwbox. Tijdens het verpompen meet Promeco voortdurend het drogestofgehalte en debiet van de specie. In de procescomputer, waar de gegevens van de massaflowbalans zijn ingevoerd, wordt op basis van de metingen continu berekent hoeveel flocculant we moeten doseren. Dit gebeurt vervolgens verderop in de leiding, eventueel onder toevoeging van een hoeveelheid mengwater. Een mengvoorziening in de leiding mixt de flocculant vervolgens met de specie. Uiteindelijk komt de van flocculant voorziene specie in de Vouwbox, waarna de slibdeeltjes snel zullen bezinken. Het geotextiel fungeert als filter voor de slibvlokken, zodat het vrijgekomen water absoluut helder is. Het heldere water wordt afgelaten, terug naar het oorspronkelijke water.