Kennislab

Promeco wordt al dertig jaar gevraagd voor projecten die uiteenlopen in complexiteit, die vragen om wat extra creativiteit. Boerenslimheid, zo je wilt. Regelmatig lopen we tegen uitdagingen aan die we eerst grondig willen testen op schaal. Voeg daaraan toe dat we ongelofelijk gepassioneerd zijn en een tikkeltje eigenwijs; vaak willen we experimenteren en pionieren met eigen ideeën en oplossingen – ze zouden zomaar eens het ei van Columbus kunnen zijn!

Ons eigen kennislab

In ons eigen, unieke laboratorium kunnen we onze gang gaan. Op een oppervlakte van 125 vierkante meter en een mooi buitenterrein, hebben wij diverse opstellingen staan die ons in de loop der jaren al veel mooie innovaties heeft opgeleverd. Wat bij ons begint op schaal, blijkt vaak uitstekend te werken in de praktijk. Promeco als praktische toepassers: wij experimenteren op schaal en stuiten zo op technologieën die op grote schaal uitgevoerd kunnen worden! Kijk bijvoorbeeld maar eens wat we voor de stad Neurenberg hebben betekend. Complexiteit vraagt om creativiteit.

Innovatie: altijd in ontwikkeling

Promeco innoveert voortdurend. Hoe kan het beter? Duurzamer? Sneller? Effectiever? Enkele recente ontwikkelingen willen we u niet onthouden.

  • Promeco lanceerde in de zomer van 2015 een baanbrekende innovatie: de Sludge Cylinder®. Klik op de link voor meer informatie. Doel: een grote verwerkingscapaciteit van slibontwatering op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden.
  • Als vervolg op de Sludge Cylinder® lanceerde Promeco een nieuwe vinding: de Vouwbox. Klik op de link voor meer informatie. Doel is ook hier: een grote verwerkingscapaciteit van slibontwatering op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden. Er zijn voor- en nadelen ten opzichte van de Sludge Cylinder®.
  • Daar waar gevraagd wordt om meer draagkrachtige resultaten voor slib in een Geotube®, kan er ook gekozen worden om slib binnen de Geotube® te stabiliseren. Voor de stad Neurenberg hebben we daarvoor laboratoriumonderzoek gedaan, waarbij we hoge draagkrachten bereikten. Je kunt een oplossing als deze onder meer gebruiken bij projecten waarbij de Geotube wordt gebruikt als definitieve, duurzame bestemming – meer daarover op de pagina Slibverwerking. Met deze methode zijn depothoogtes van meer dan vijf meter te realiseren!
  • We zijn met Promeco uniek in ons gebruik van drogestofmeting. Veenhoudende gronden zijn van organische oorsprong. Bij het ontwateringsproces moet hier zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden! Wij hanteren een meting die naast het anorganische materiaal, ook het organische materiaal effectief meet.
  • We hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor het verwijderen van slib uit bijvoorbeeld bouwkuipen, die we voorlopig de ODS2 noemen: een Optimaal Doseer Systeem in het kwadraat. Onze drogestofmeter interpreteert; de positie van de onderwaterpomp kan vervolgens efficiënter worden bijgestuurd, geheel automatisch. Hierdoor zoekt de pomp als het ware het slib op. Het pompproces is daardoor constanter, zodat de flocculatie en ontwatering veel effectiever verloopt: twee processen die elkaar positief beïnvloeden (vandaar ‘in het kwadraat’). Ook buiten werktijden kan dit proces door blijven werken.
  • We hebben steeds meer aandacht voor het optimaliseren van de wijze waarop we flocculant in de baggerleiding injecteren en mengen. We hebben vanzelfsprekend te maken met verschillende viscositeiten in de leidingen. Flocculant heeft een relatief hoge viscositeit, wat zich in principe lastig laat mengen met slib. Wij komen met innovatieve oplossingen.