Slibontwatering

Ons specialisme: steeds effectiever en efficiënter slib ontwateren door flocculant optimaal te doseren. Wij bieden u altijd dé besparende en meest milieuvriendelijke oplossing, of er nu veel of weinig ruimte beschikbaar is. Dit doen we door bezinking in een open depot, schip of containers, eventueel in combinatie met geotextiel, de Sludge Cylinder® of de vouwbox. Wij optimaliseren de dosering op innovatieve wijze, geautomatiseerd en vaak op afstand.

Waarom slib ontwateren met Promeco?

Wij van Promeco staan er versteld van hoe vaak de dosering van flocculant nog handmatig gestuurd wordt. Middels een aantal waarnemingen per dag wordt de dosering ingesteld en vervolgens nauwelijks meer aangepast. Gevolg: in veel gevallen een overdosis van wel 100 procent. Projecten hebben veel baat bij het optimaal doseren van flocculant. Dit wordt vaak onderschat. Te veel flocculant gebruiken heeft namelijk niet alleen een financieel nadeel, maar heeft om milieutechnische redenen ook steeds meer aandacht van het bevoegd gezag. Het overtollige flocculant komt namelijk veelal in het oppervlaktewater terecht.

Een beter alternatief is volumeproportioneel doseren (hoeveel kuub slib komt er per uur voorbij en wat betekent dat voor mijn dosering?). De manier waarop Promeco werkt, garandeert echter de meest optimale dosering: massaproportioneel doseren, opgenomen in een automatische regeling met terugkoppeling van meetgegevens. Bij massaproportioneel doseren kijkt het systeem van Promeco voortdurend naar het drogestofgehalte van het slib. Het aantal vaste deeltjes bepaalt immers de benodigde hoeveelheid flocculant.

Voorbeeldgrafiek volumeproportioneel doseren (blauw) versus massaproportioneel doseren (groen, de werkwijze van Promeco). Duidelijk te zien is hoe je 35% bespaart als je flocculant doseert op de wijze van Promeco. Goedkoper én geen risico op overtollig flocculant in oppervlaktewater!

De voordelen op een rij:

  • Financieel voordeel. Door op onze manier te doseren, voeg je niet meer of minder flocculant toe dan nodig is: een besparing van wel 35% ten opzichte van volumeproportioneel doseren!
  • Geen milieutechnische risico’s. Door precies voldoende te doseren, voorkom je dat overtollig flocculant in het oppervlaktewater terecht komt – wat kwalijk is voor flora en fauna.
  • Betrouwbaar proces. De kans op faalkosten worden met het systeem van Promeco aanzienlijk gereduceerd. Je hebt hiermee grip op de belangrijkste kostenfactor.
  • Ruimtebeslag. Door optimaal flocculant te doseren, is aanzienlijk minder ruimte nodig voor een open depot op traditionele basis.

En niet onbelangrijk: wij optimaliseren de dosering op innovatieve wijze, geheel geautomatiseerd en vaak op afstand.

Waar we slib ontwateren? 

We ontwateren slib overal, kennen daarin geen beperkingen. Met onze verschillende technieken bieden wij u altijd dé besparende en meest milieuvriendelijke oplossing, of er nu veel of weinig ruimte beschikbaar is. Wij ontwateren in het buitengebiedstedelijk gebied en in het industriegebied.

Afhankelijk van de techniek die we na het flocculeren gebruiken, kunnen we eenvoudig opschalen tot grote hoeveelheden slib (per uur).

Daar waar ruimtegebrek is voor een traditioneel open depot waarin op natuurlijke wijze ontwaterd kan worden, kun je door het toepassen van flocculant de benodigde ruimte aanzienlijk beperken. Promeco flocculeert dan in bijvoorbeeld een geconditioneerd open depot of Geotube®. Zitten we op een nog kleinere schaal, bijvoorbeeld bij een bouwkuip in stedelijk gebied of in industrieel gebied, dan kun je denken aan ontwateren middels onder meer de Sludge Cylinder® of vouwbox.

Onze technieken

In een grote ruimte ontwateren of slechts een beperkte ruimte tot onze beschikking hebben – het lukt ons altijd om de opdrachtgever optimaal te helpen bij zijn uitdaging. Maar hoe dan? We lichten een tipje van de sluier op; dit zijn onze zes beproefde methodes. De procestekeningen hieronder zijn allemaal te vinden op deze detailpagina’s:
Open Depot   |   Geotube®   |   Schip   |   Bezinkingscontainer   |   Sludge Cylinder®   |   Vouwbox