Sludge Cylinder®

Promeco lanceerde in de zomer van 2015 een baanbrekende innovatie: de Sludge Cylinder®. Doel: een grote verwerkingscapaciteit van slibontwatering op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden. De innovatie komt bijna twintig jaar nadat Promeco als eerste de ontwikkeling in gang zette om slib te ontwateren met behulp van geotextielen/ontwateringscontainers (Geotube®).

Voordelen van de Sludge Cylinder®:

  • Bij de gangbare geotextielen snijd je het textiel open om het slib af te kunnen voeren; het textiel is verloren. Uit de Sludge Cylinder® graaf je van bovenuit het slib eruit en kun je het textiel eindeloos hergebruiken. Kortom: erg rendabel als je hem vaker kunt inzetten.
  • Daarnaast: met de Sludge Cylinder® ontwater je slib op kleine oppervlaktes zoals in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld bij bouwkuipen. Bekende ontwateringstechnieken hebben veel meer ruimte nodig.

De foto’s hieronder laten een exemplaar zien van circa 11 meter doorsnee (inhoud 250 kuub). De grootte is uiteraard prima aanpasbaar door cirkelsegmenten weg te laten (minimale doorsnee is 6 meter).

Belangrijk: hoewel er overlappende toepassingen zijn, is de Sludge Cylinder®, geen directe concurrent van bestaande geotextielen: de nieuwe toepassing is een aanvulling op de mogelijkheden. De inzet van reeds bekende ontwateringscontainers (Geotube®) is bijvoorbeeld weer logischer als de ontwatering langer gaat duren.

Het proces

Hiernaast een procestekening: klik erop voor een vergroting. Boven de visual zijn fictieve karakteristieken van het slib, de flocculantbehoeften en de productie vermeldt. Eronder de uitgerekende hoeveelheden in alle fases van het proces. Voor ieder project maakt Promeco vooraf deze berekeningen, een zogeheten massaflowbalans. Zo komen we tot een goed inzicht van het gewenste ontwateringsproces. De gegevens worden gebruikt in de software die de optimale dosering van flocculant berekent gedurende het hele project. Op korte termijn bieden we u op deze plaats de mogelijkheid om zelf de massaflowbalans te maken door de benodigde gegevens in te voeren.

Door onze expertise werken we efficiënt en effectief en bespaart u op uw investering. Maar er zijn meer voordelen: lees daarover meer op de pagina Slibontwatering.

Wat zien we op de tekening? De in situ baggerspecie wordt door een baggerpomp opgepompt, waarbij er veel extra water wordt meegenomen. De specie wordt door een baggerleiding verpompt naar de Sludge Cylinder®. Tijdens het verpompen meet Promeco voortdurend het drogestofgehalte en debiet van de specie. In de procescomputer, waar de gegevens van de massaflowbalans zijn ingevoerd, wordt op basis van de metingen continu berekent hoeveel flocculant we moeten doseren. Dit gebeurt vervolgens verderop in de leiding, eventueel onder toevoeging van een hoeveelheid mengwater. Een mengvoorziening in de leiding mixt de flocculant vervolgens met de specie. Uiteindelijk komt de van flocculant voorziene specie in de Sludge Cylinder®, waarna de slibdeeltjes snel zullen bezinken. Het geotextiel fungeert als filter voor de slibvlokken, zodat het vrijgekomen water absoluut helder is. Het heldere water wordt afgelaten, terug naar het oorspronkelijke water.

Promeco heeft een octrooi verkregen voor deze baanbrekende innovatie.

Video’s en foto’s

Klik hieronder op de eerste twee afbeeldingen voor twee video’s: zuiver water komend uit de Sludge Cylinder® van Promeco! Het zijn .mov-files, samen 2 mb. Onder de twee video’s vind je acht afbeeldingen: klik erop voor een vergroting. De Sludge Cylinder® kan op compacte wijze worden vervoerd en is binnen een werkdag operationeel. Vervolgens kan begonnen worden met het ontwateren van slib op een kleine oppervlakte. De verwerkingscapaciteit is groot, het water dat eruit komt uitermate zuiver.

Patent

Promeco heeft een octrooi verkregen voor deze baanbrekende innovatie.