Open depot

Daar waar ruimtegebrek is voor een traditioneel open depot waarin op natuurlijke wijze ontwaterd kan worden, kun je door het toepassen van flocculant de benodigde ruimte aanzienlijk beperken. Promeco flocculeert dan in een geconditioneerd open depot.

Je ziet een procestekening van een Open Depot op de afbeelding hieronder. Klik erop voor een grotere weergave.

Als voorbeeld zijn boven de visual fictieve karakteristieken van het slib, de flocculantbehoeften en de productie vermeldt. Eronder de uitgerekende hoeveelheden in alle fases van het proces. Voor ieder project maakt Promeco vooraf deze berekeningen, een zogeheten massaflowbalans. Zo komen we tot een goed inzicht van het gewenste ontwateringsproces. De gegevens worden gebruikt in de software die de optimale dosering van flocculant berekent gedurende het hele project. Op korte termijn bieden we u op deze plaats de mogelijkheid om zelf de massaflowbalans te maken door de benodigde gegevens in te voeren.

Door onze expertise werken we efficiënt en effectief – en bespaart u op uw investering. Maar er zijn veel meer voordelen: lees daarover meer op de pagina Slibontwatering.

Het proces

Wat zien we op de tekening rechts? Klik erop voor een vergroting! De in situ baggerspecie wordt door een baggerpomp opgepompt, waarbij er veel extra water wordt meegenomen. De specie wordt door een baggerleiding verpompt naar het open depot. Tijdens het verpompen meet Promeco voortdurend het drogestofgehalte en debiet van de specie. In de procescomputer, waar de gegevens van de massaflowbalans zijn ingevoerd, wordt op basis van de metingen continu berekent hoeveel flocculant we moeten doseren. Dit gebeurt vervolgens verderop in de leiding, eventueel onder toevoeging van een hoeveelheid mengwater. Een mengvoorziening in de leiding mixt de flocculant vervolgens met de specie. Uiteindelijk komt de van flocculant voorziene specie in het open depot, waarna de slibdeeltjes snel zullen bezinken. Juist dit snelle bezinkingsproces zorgt ervoor dat je kunt volstaan met een veel geringer depotoppervlakte dan bij een traditioneel open depot. Via de lozingskist wordt helder water afgelaten, terug naar het oorspronkelijke oppervlaktewater.