Slibverwerking

Wie goed omgaat met slib heeft een uiterst nuttig, duurzaam en sterk product in handen. Dat bewijst Promeco al jaren in de praktijk. Het door ons gebruikte geotextiel kan niet alleen als ontwateringsmiddel dienen, maar heeft ook een duurzame functie als opslagmiddel voor bijvoorbeeld een natuurvriendelijke oever. Na het ontwateringsproces is er immers voldoende draagkracht voor slimme, uiteenlopende toepassingen.

Slib kun je op de ontwateringslocatie verwerken of afvoeren, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Als slib extern moet worden verwerkt gebeurt dat door derden. Als slib op de locatie verwerkt kan worden, zorgen we er met de Geotube® voor dat dit mogelijk wordt. Zo wordt slib, eigenlijk een afvalproduct, ineens prima herbruikbaar.

Nuttige toepassingen

Een bloemlezing van onze ervaringen: waarvoor is het slib inmiddels al ingezet?

  • Natuurvriendelijke oevers (oeververdediging)
  • Onderwateropslag (bijvoorbeeld een eiland voor natuurontwikkeling)
  • Golfbrekers
  • Berging
  • Versmalling van een watergang
  • Bermverbreding

In de praktijk:

Innovatie: altijd in ontwikkeling

Promeco innoveert voortdurend, ook als het gaat om het verwerken van slib. Kijk voor meer informatie op de pagina over ons Kennislab.

Onze kracht: wij begrijpen slib

Er zijn talloze soorten slib. Met de juiste informatie en goede berekeningen komen wij tot een goed ontwateringsproces, met flocculanten. Dit vlokkingshulpmiddel moet je niet teveel toevoegen, maar zeker ook niet te weinig. Optimaal flocculeren heeft Promeco al vele jaren als speerpunt: hier zijn we ervaren in. Zo kan na dit proces effectief en efficiënt ontwaterd worden. Het flocculeren gaat verregaand geautomatiseerd, zodat we ons verzekeren van een zo laag mogelijk verbruik. Onze Polymeer Aanmaak en Doseer Installatie (PADI) reageert onmiddellijk op veranderingen in de samenstelling van wat er door de baggerleidingen stroomt. Wij detecteren zowel organisch als anorganisch materiaal. Vaak beheren we telemetrisch – we sturen dan bij op afstand.
Kijk ook eens op onze pagina over volautomatisch flocculant doseren op afstand.

Hoe ontstaat zo’n nuttige toepassing? Door slib te ontwateren met behulp van geotextiele containers, zoals de Geotube®. Een innovatieve toepassing met alleen maar voordelen ten opzichte van systemen als de zeefbandpers en de kamerfilterpers: geotextiel is duurzaam, ongevoelig voor vervuiling, makkelijk opschaalbaar en economisch verantwoord – zeker als je door middel van een Geotube® het slib een tweede leven geeft in een andere toepassing. Zo zijn we er onlangs bij een groot experiment in ons innovatielab in geslaagd om het slib dusdanig te stabiliseren, dat er een draagkracht ontstond voor een voertuig van 40 ton. Geotextiel is eenvoudig in gebruik, mits de procesmatige slibvoorbehandeling op de juiste manier is verzorgd. Door dus de juiste parameters van het slib continu te meten en daarop automatisch de doseeractie af te stemmen. Het bij het ontwateren vrijkomende retourwater, komt tegemoet aan de eisen van het bevoegd gezag. Het percentage onopgeloste bestandsdelen per liter is door het optimaal doseren met de PADI ongekend minimaal.