Bezinkingscontainer

Opstellingen met bezinkingscontainers zijn veelvoorkomend, bijvoorbeeld bij bouwkuipen waar weinig ruimte is. Het slib dat door de containers gepompt wordt, bezinkt erin op natuurlijke wijze. De capaciteit is echter gigantisch te vergroten door optimaal flocculant te doseren en toe te passen.

Optimaal flocculeren is daarnaast cruciaal omdat er absoluut geen slibdeeltjes terecht mogen komen in de bouwkuip, als men erna effectief waterdicht beton wil storten. Door de dosering te optimaliseren garandeert Promeco helder water retour in de bouwkuip.

Boven de visual hieronder, zijn fictieve karakteristieken van het slib, de flocculantbehoeften en de productie vermeldt. Eronder de uitgerekende hoeveelheden in alle fases van het proces. Voor ieder project maakt Promeco vooraf deze berekeningen, een zogeheten massaflowbalans. Zo komen we tot een goed inzicht van het gewenste ontwateringsproces. De gegevens worden gebruikt in de software die de optimale dosering van flocculant berekent gedurende het hele project. Op korte termijn bieden we u op deze plaats de mogelijkheid om zelf de massaflowbalans te maken door de benodigde gegevens in te voeren.

Door onze expertise werken we efficiënt en effectief en bespaart u op uw investering. Maar er zijn meer voordelen: lees daarover meer op de pagina Slibontwatering.

Het proces

Hiernaast de procestekening: klik erop voor een vergroting. Wat zien we? De in situ baggerspecie wordt door een baggerpomp opgepompt, waarbij er veel extra water wordt meegenomen. De specie wordt door een baggerleiding verpompt naar de bezinkingscontainers. Tijdens het verpompen meet Promeco voortdurend het drogestofgehalte en debiet van de specie. In de procescomputer, waar de gegevens van de massaflowbalans zijn ingevoerd, wordt op basis van de metingen continu berekent hoeveel flocculant we moeten doseren. Dit gebeurt vervolgens verderop in de leiding, eventueel onder toevoeging van een hoeveelheid mengwater. Een mengvoorziening in de leiding mixt de flocculant vervolgens met de specie. Uiteindelijk komt de van flocculant voorziene specie in de containers, waarna de slibdeeltjes snel zullen bezinken. Het heldere water wordt afgelaten, terug naar de bouwkuip. Als er sprake is van zanderig materiaal, worden de metingen en de dosering naar de overloop van de tweede container verplaatst voor een nog effectiever proces.