Geotube®

Daar waar ruimtegebrek is voor een traditioneel open depot waarin op natuurlijke wijze ontwaterd kan worden, kun je door het toepassen van flocculant de benodigde ruimte aanzienlijk beperken. Als de ruimte te beperkt is voor een geconditioneerd open depot, kiest Promeco vaak voor ontwatering in geotextiel; de Geotube®.

Je ziet een procestekening van een Geotube® op de afbeelding hieronder. Klik erop voor een grotere weergave.

Een groot voordeel van de Geotube® is de eenvoudige opschaalbaarheid. Je kunt immers, als de ruimte beschikbaar is, altijd een Geotube® erbij gebruiken – ernaast of erop. Nog een voordeel: een Geotube® maakt het mogelijk om slib een definitieve, duurzame bestemming te geven in de bodem, als opslag of als constructie (bijvoorbeeld als dijklichaam of milieuvriendelijke oevers). Lees daarover meer op onze pagina Slibverwerking.

Boven de visual zijn fictieve karakteristieken van het slib, de flocculantbehoeften en de productie vermeldt. Eronder de uitgerekende hoeveelheden in alle fases van het proces. Voor ieder project maakt Promeco vooraf deze berekeningen, een zogeheten massaflowbalans. Zo komen we tot een goed inzicht van het gewenste ontwateringsproces. De gegevens worden gebruikt in de software die de optimale dosering van flocculant berekent gedurende het hele project. Op korte termijn bieden we u op deze plaats de mogelijkheid om zelf de massaflowbalans te maken door de benodigde gegevens in te voeren.

Door onze expertise werken we efficiënt en effectief en bespaart u op uw investering. Maar er zijn meer voordelen: lees daarover meer op de pagina Slibontwatering.

Het proces

Wat zien we op de tekening? De in situ baggerspecie wordt door een baggerpomp opgepompt, waarbij er veel extra water wordt meegenomen. De specie wordt door een baggerleiding verpompt naar de Geotube®. Tijdens het verpompen meet Promeco voortdurend het drogestofgehalte en debiet van de specie. In de procescomputer, waar de gegevens van de massaflowbalans zijn ingevoerd, wordt op basis van de metingen continu berekent hoeveel flocculant we moeten doseren. Dit gebeurt vervolgens verderop in de leiding, eventueel onder toevoeging van een hoeveelheid mengwater. Een mengvoorziening in de leiding mixt de flocculant vervolgens met de specie. Uiteindelijk komt de van flocculant voorziene specie in de Geotube®, waarna de slibdeeltjes snel zullen bezinken. Het geotextiel fungeert als filter voor de slibvlokken, zodat het vrijgekomen water absoluut helder is. Dit heldere water wordt afgelaten, terug naar het oorspronkelijke oppervlaktewater.