Schip

In voorkomende gevallen kan Promeco slib ontwateren in een schip of beunbak. Efficiënt wanneer je het slib moet transporteren en daarnaast vergt het hele proces nagenoeg geen ruimte.

Het is de kunst om zoveel mogelijk vaste stof mee te nemen. Omdat voor het leidingtransport veel water nodig is, zou het schip al binnen enkele uren vol kunnen staan met dunne slurry. Oplossing: optimaal ontwateren, zodat alleen ingedikt slib overblijft om te worden vervoerd. En dat is de specialiteit van Promeco. Je ziet een voorbeeld hiervan op de afbeelding hieronder. Klik erop voor een grotere weergave.

Boven de visual zijn fictieve karakteristieken van het slib, de flocculantbehoeften en de productie vermeldt. Eronder de uitgerekende hoeveelheden in alle fases van het proces. Voor ieder project maakt Promeco vooraf deze berekeningen, een zogeheten massaflowbalans. Zo komen we tot een goed inzicht van het gewenste ontwateringsproces. De gegevens worden gebruikt in de software die de optimale dosering van flocculant berekent gedurende het hele project. Op korte termijn bieden we u op deze plaats de mogelijkheid om zelf de massaflowbalans te maken door de benodigde gegevens in te voeren.

Door onze expertise werken we efficiënt en effectief en bespaart u op uw investering. Maar er zijn meer voordelen: lees daarover meer op de pagina Slibontwatering.

Het proces

Wat zien we op de tekening? De in situ baggerspecie wordt door een baggerpomp opgepompt, waarbij er veel extra water wordt meegenomen. De specie wordt door een baggerleiding verpompt naar het schip. Tijdens het verpompen meet Promeco voortdurend het drogestofgehalte en debiet van de specie. In de procescomputer, waar de gegevens van de massaflowbalans zijn ingevoerd, wordt op basis van de metingen continu berekent hoeveel flocculant we moeten doseren. Dit gebeurt vervolgens verderop in de leiding, eventueel onder toevoeging van een hoeveelheid mengwater. Een mengvoorziening in de leiding mixt de flocculant vervolgens met de specie. Uiteindelijk komt de van flocculant voorziene specie in het schip terecht, waarna de slibdeeltjes snel zullen bezinken. Het heldere water wordt afgelaten, terug naar het oorspronkelijke oppervlaktewater.