Bagger uit de Dubbele Wiericke

Baggerslib uit de Dubbele Wiericke werd opgebaggerd met zuigboten en via leidingen naar meerdere open depots gepompt. Het slib blijft dan achter in het open depot, maar het water dat van het open depot afgelaten werd, om terug te pompen in de Dubbele Wiericke, was niet helder genoeg. Er zat een kleifractie in die zeer moeilijk bezinkt. Hoofdaannemer De Jong Zuurmond vroeg Promeco op een oplossing. Wanneer je het slib flocculeert voordat het in het open depot komt, waarbij de kleine fractie gevangen wordt in de vlok, kun je helder water laten terugvloeien in de Dubbele Wiericke. Een beproefde methode; alles erover lees je op deze pagina.

Grote hoeveelheden
Het ging om twee baggerboten; eentje verwerkte 450 en de andere 550 m³ slib per uur. De automatische installaties van Promeco kunnen deze grote hoeveelheden eenvoudig bijbenen. Van half april tot half juli hebben we hard gewerkt om deze klus te klaren. Resultaat: in een optimaal depot is optimaal ontwaterd, waarbij helder water is afgelaten in de Dubbele Wiericke.

Automatische spoelinrichting
Bijzonder: we hadden te maken met veel puin en incidenteel aanzienlijke hoeveelheden zand die de meting in de leidingen bemoeilijkte. Daartoe zijn bypasses gemaakt op de baggerleiding (zie tweede foto hieronder), met automatische spoelinrichting. Een mooie innovatie van Promeco. Zo kon de drogestofmeting betrouwbaar worden uitgevoerd.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *