Verwerking waswater Holtum

Promeco werkt aan een mooi project in de regio Born en Holtum. De Grensmaas wordt veiliger en natuurlijk. De Combinatie Grensmaas heeft deze taak op zich genomen. Ze financiert haar doelstellingen, rivierbeveiliging en natuurontwikkeling, met de opbrengst van zand en grind. Bij het wassen daarvan komt een grote hoeveelheid waswater vrij, met daarin opgenomen de van het zand en grind afgescheiden fijne deeltjes (het slib dat in bassins bezinkt).

Hieronder de installatie die het zand en grind wast; tekst vervolgt onder foto.

De bezinkingscapaciteit van de bassins was te klein om uiteindelijk helder water terug te kunnen voeren naar het oppervlaktewater: de bezinkingssnelheid van de kleine deeltjes is daarvoor te gering. Die snelheid moest flink vergroot worden. Dat kan door de flocculeren. En het liefst zo verantwoordelijk mogelijk, door een optimale dosering van flocculant. Dat is de specialiteit van Promeco.

1.800 kuub waswater behandelen per uur
De opdrachtgever kwam met ons in contact via Linkedin en we zaten spoedig om tafel. We hebben vervolgens een labtest op grote schaal uitgevoerd, denk aan een paar duizend kilo slib. Die maakte een verantwoordelijk besluit mogelijk om proeven in de praktijk te verrichten; denk dan aan 25.000 kuub waswater. De praktijkproef resulteerde in de uiteindelijke opdracht: het behandelen van 1.800 kuub waswater per uur. We doen dit 65 uur per week, wat neerkomt op ongeveer 120.000 kuub waswater per week. Drie containers van Promeco maken flocculant aan op locatie en verzorgen de optimale dosering op de 600 millimeter dikke leidingen: zie foto. (tekst gaat verder onder de foto)

In de transportleidingen wordt drogestof en debiet gemeten, waardoor het mogelijk wordt om massaproportioneel te doseren. Bij massaproportioneel doseren kijkt het systeem van Promeco voortdurend naar het drogestofgehalte van het slib. Het aantal vaste deeltjes bepaalt immers de benodigde hoeveelheid flocculant. Promeco optimaliseert de dosering op innovatieve wijze, geheel geautomatiseerd en op afstand.

Hieronder een beeld van het te flocculeren waswater. Uiteindelijk zorgt Promeco ervoor dat helder water terug wordt gevoerd naar het oppervlaktewater: zie foto 2 hieronder.

Resultaat
Nadat het slibbekken vol is wordt het laatste water afgelaten. Na twee weken is het slib dusdanig droog dat het steekvast transportabel is geworden; zie foto hieronder. Het slib wordt hergebruikt in de natuurontwikkeling van dit omvangrijke project.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *