Oss: bouwput droogdok

Scheepswerf Heesen Yachts uit Oss is begonnen met de bouw van een groot nieuw dok. Hiermee wordt het straks mogelijk om jachten met een lengte van maximaal 80 meter te bouwen. Grootgrondverzetbedrijf Martens en Van Oord werd gevraagd om de grond te ontgraven voor de bouwput. Een deel van die grond werd verwijderd door middel van een baggerpomp aan een hydraulische graafmachine. Er is veel water nodig voor het transport van het overwegend zanderige materiaal. Dat transportwater moest weer worden teruggewonnen en teruggevoerd worden in de bouwkuip. In bezinkingscontainers bezinkt het zand onmiddelijk. Door de beroering komt het fijn materiaal vrij, dat terug zou lopen in de bouwkuip. Onwenselijk, omdat er dan een sliblaag zou ontstaan die het onmogelijk zou maken om beton te storten.

Optimaal doseren van flocculant
Promeco werd gevraagd om door middel van optimaal meten en doseren flocculant toe te voegen, zodat ook het slib in de containers kon worden afgevangen. Uniek: we hebben van het fijne materiaal het drogestofgehalte gemeten dat vrijkwam bij de overloop van de ene naar de andere container. Met dat getal is, samen met het debiet, de flocculantdosering geoptimaliseerd zodat er helder water terug kon vloeien in de bouwput. Zie het filmpje hieronder! Het werk hebben we gemonitord met onze op afstand bestuurbare Polymeer Aanmaak en Doseer Installatie.

Video helder water in Oss:
Klik hieronder op bovenste afbeelding voor een video: helder water, terug naar de bouwput. Hij wordt gedownload als .mov-file en is 1,4 mb.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *