Goes: verontreinigd slib ontwateren in het schip

Grondverzetbedrijf Kloosterman heeft opdracht gekregen om de haven van Goes te saneren. Verontreinigd slib werd hydraulisch gebaggerd en via een persleiding op de kade naar een schip getransporteerd. De bedoeling is dan om het slib in dat schip in te dikken en het daarbij vrijgekomen water te lozen in het oppervlaktewater. Promeco heeft het ontwateren in het schip voor zijn rekening genomen door in de baggerleiding metingen te verrichten en daarna optimaal flocculant toe te dienen, om zo het water in te dikken in het schip. De overloop uit het schip naar het oppervlaktewater voldeed aan de eisen van de vergunning.

Bijzonder: de uiterst beheerste menging van het slib in het ruim door in te brengen middels een tegenstroommenger. Dit proces zie je in deze video.

In line metingen van debiet en droge stof in de bagger leiding op de kade:

Indikken in het ruim van het schip:

Heldere overloop uit het schip:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *