Middelburg: Boskalis en Promeco

Baggeraar Boskalis kiest voor slibbehandeling door Promeco.
Eind januari 2015 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden begonnen van de sanering van het Kanaal door Walcheren, ter hoogte van de ingang van de haven van Middelburg. Boskalis verwijdert met koper vervuild slib op deze locatie (afkomstig van de voormalige Vitrite-fabriek). Een extra moeilijkheidsgraad: in 2014 zijn hier niet gesprongen explosieven gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Daartoe heeft Boskalis een speciale unit gebouwd waarmee het slib onder water wordt ontgraven en ook onder water wordt gestort in een bak. Die bak wordt onder een ponton gedraaid en vervolgens in een gepantserde ruimte naar boven getild. Vervolgens wordt het slib gezeefd en getransporteert naar een locatie buiten de bebouwde kom. Het afgezeefde materiaal wordt met camera’s gecontroleerd op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Worden deze gevonden, dan worden ze overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst.

Bezinking met behulp van flocculant
Het slib wordt getransporteerd onder toevoeging van veel water. Ton Broeders van Promeco: “Dat water moet er vervolgens weer uit. Dit gebeurt deels door natuurlijk bezinking in grote beunbakken en deels door bezinking met behulp van flocculant in de polijststap, voor lozing op het oppervlaktewater. Voor de slibbehandeling koos Boskalis voor Promeco.”

Nieuwe, door Promeco ontworpen installatie
Voor het polijsten gebruikt Promeco een geoptimaliseerde flocculantdosering waarbij ze gebruikt maakt van drogestofmeting in line, op basis van ultrasonoor geluid. Dit meetinstrument is voor dit project uit Canada geïmporteerd omdat de doorgaans gebruikte microwave-techniek minder geschikt is bij zout water. De door Promeco gemaakte installatie en software kunnen een snelle wisseling van doseringsbehoefte aan. Uniek in de wereld! Vanzelfsprekend voldoet het geloosde water aan de verwachtingen van het bevoegd gezag.

Meten op afstand
Als altijd kunnen we met behulp van telemetrie de installatie beheren op afstand. De uitvoerders kunnen op hun smartphones alle relevante parameters monitoren, op ieder moment van de dag.

Uiteindelijk verbetert de waterkwaliteit en daar zal het ecosysteem in het hele Kanaal van profiteren.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *